Planerade valpkullar 

 

 

Kastanjetorpets Ohtje    och    Lapprott's Bärgarn "Ivar"

Hösten 2021

Kastanjetorpets Ohtje SE17274/2017

Ohtje

HD A/B index 106

ED ua index 93

Ögon 2019-11-04

Lapprott's Bärgarn SE30532/2016

Ivar

HD B index 94

ED ua index 101

Ögon ua 2020-08-05

PRA-prcd DNA-testad fri A

Pompes DNA-testad fri