Planerade valpkullar 

 

 

Kastanjetorpets Ohtje    och    Joutava Kilari

Vinter 2020/2021

Kastanjetorpets Ohtje SE17274/2017

Ohtje

HD A/B index 106

ED ua index 93

Ögon 2019-11-04

Joutava Kilari SE49436/2015

Kilari

HD A index 101

ED ua index 102

Ögon ua 2019-07-05

PRA-prcd DNA-testad fri A

Pompes DNA-testad fri

BPH